För oss är hållbarhet viktigt på riktigt

Det är lätt hänt att populära begrepp blir urvattnade med tiden. Hållbarhet är ett exempel. Ofta används ordet som en slarvig etikett för att skapa trovärdighet för varumärken eller processer, eller för att beskriva en intention snarare än konkreta förhållanden. Men för oss på CC90 Composite är hållbarhet viktigt på riktigt.

För oss är hållbarhet viktigt på riktigt

Det är lätt hänt att populära begrepp blir urvattnade med tiden. Hållbarhet är ett exempel. Ofta används ordet som en slarvig etikett för att skapa trovärdighet för varumärken eller processer, eller för att beskriva en intention snarare än konkreta förhållanden. Men för oss på CC90 Composite är hållbarhet viktigt på riktigt.

Vi har valt att använda oss av Naturvårdsverkets definition av hållbarhet: Det går inte att uppnå bestående hållbarhet utan att ta hänsyn till de tre delar som hållbarhet består av: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
Källa: NaturvårdsverketSå här jobbar vi med hållbarhet

Vi har valt att använda oss av Naturvårdsverkets definition av hållbarhet: Det går inte att uppnå bestående hållbarhet utan att ta hänsyn till de tre delar som hållbarhet består av ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
Källa: Naturvårdsverket

Såhär jobbar vi med hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

CC90-UNUM gör det möjligt att behålla takkonstruktionen intakt samtidigt som solpanelernas belastning av taket optimeras. Med målet att skapa ett starkt men samtidigt skonsamt montagessystem har vi också lagt grunden för en lösning som är tät och framtidssäkrad. Detta i kombination med ett enkelt och snabbt montage bidrar till ekonomisk hållbarhet både i det korta och det långa perspektivet. Från tids- och kostnadsbesparingarna vid montage, till det effektiva utnyttjandet av takets livslängd och därmed också solcellsanläggningens drifttid.

Social hållbarhet

På CC90 Composite vill vi bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa. För oss är alla människors lika värde en självklarhet och vi strävar efter att skapa en trygg arbetsplats där medarbetare, kunder och partners kan utvecklas tillsammans.  

Miljömässig hållbarhet

CC90 Composite har som mål att alla våra produkter ska kunna återvinnas individuellt enligt vår materialkvalitets- och återvinnings/miljöpolicy. Vår miljöplan fastställer också att våra återförsäljare ska veta hur våra produkter återvinns.
Ett annat viktigt hållbarhetsmål är att vi, så långt det är möjligt, ska använda oss av komposit i stället för metall. Genom att använda komposit i montageskenor och fästdetaljer minskar vi vårt CO2 avtryck. Men inte bara det. Tack vare vårt val av en höghållfast komposit undviker vi energikrävande processer men får ändå ett material med hög termisk hållfasthet och hög smälttemperatur. Rätt använt är komposit alltså miljövänligt ur ett energiperspektiv både när det gäller produktion och återvinning. Ett bra val!

Ekonomisk hållbarhet

CC90-UNUM gör det möjligt att behålla takkonstruktionen intakt samtidigt som solpanelernas belastning av taket optimeras. Med målet att skapa ett starkt men samtidigt skonsamt montagessystem har vi också lagt grunden för en lösning som är tät och framtidssäkrad. Detta i kombination med ett enkelt och snabbt montage bidrar till ekonomisk hållbarhet både i det korta och det långa perspektivet. Från tids- och kostnadsbesparingarna vid montage, till det effektiva utnyttjandet av takets livslängd och därmed också solcellsanläggningens drifttid.

Social hållbarhet

På CC90 Composite vill vi bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa. För oss är alla människors lika värde en självklarhet och vi strävar efter att skapa en trygg arbetsplats där medarbetare, kunder och partners kan utvecklas tillsammans.  

Miljömässig hållbarhet

CC90 Composite har som mål att alla våra produkter ska kunna återvinnas individuellt enligt vår materialkvalitets- och återvinnings/miljöpolicy. Vår miljöplan fastställer också att våra återförsäljare ska veta hur våra produkter återvinns.
Ett annat viktigt hållbarhetsmål är att vi, så långt det är möjligt, ska använda oss av komposit i stället för metall. Genom att använda komposit i montageskenor och fästdetaljer minskar vi vårt CO2 avtryck. Men inte bara det. Tack vare vårt val av en höghållfast komposit undviker vi energikrävande processer men får ändå ett material med hög termisk hållfasthet och hög smälttemperatur. Rätt använt är komposit alltså miljövänligt ur ett energiperspektiv både när det gäller produktion och återvinning. Ett bra val!